Ξενώνα για κακοποιημένα βρέφη και νήπια δημιουργούν τα Παιδικά Χωριά SOS

Ξενώνα για κακοποιημένα βρέφη και νήπια δημιουργούν τα Παιδικά Χωριά SOS

Η ανέγερση ενός ακόμα Ξενώνα SOS-EΛIZA για κακοποιημένα βρέφη και νήπια ξεκίνησε στο Μαρούσι, μετά την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Κομοτηνή και το Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων των Παιδικών Χωριών SOS.

Χάρη σε ιδιωτική δωρεά, ο νέος ξενώνας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο και η λειτουργία του θα καλύπτεται από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Σήμερα στη χώρα μας παραμελούνται και κακοποιούνται κάθε χρόνο πάνω από 7.500 παιδιά, κάτω των πέντε ετών. O πρώτος Ξενώνας SOS-ΕΛΙΖΑ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος με το Σωματείο ΕΛΙΖΑ «Εταιρία κατά της κακοποίησης του Παιδιού», αποτελώντας πρότυπο λειτουργίας, που βασίζεται σε συνδυασμό επιστημονικής και θεραπευτικής προσέγγισης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η φροντίδα κακοποιημένων παιδιών ηλικίας έως 5 ετών, φιλοξενώντας τα για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τα δύο χρόνια. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού γίνεται προσπάθεια θεραπείας και προετοιμασίας τους για ομαλή κοινωνική επανένταξη, ενώ η προσπάθεια στήριξης στρέφεται και προς τη φυσική τους οικογένεια, ώστε να μπορέσει να τους υποδεχθεί μετά την παραμονή τους στον Ξενώνα. Στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αδύνατο τα παιδιά εντάσσονται στις Οικογένειες των Παιδικών Χωριών SOS.

 

health.in.gr