Η υγεία του μωρού συνδέεται με την αξία που προσδίδει η μητέρα στο θεσμό της οικογένειας

Αναζήτηση

Η υγεία του μωρού συνδέεται με την αξία που προσδίδει η μητέρα στο θεσμό της οικογένειας

 

Η αξία που προσδίδει μία εγκυμονούσα μητέρα στο θεσμό της οικογένειας – ανεξαρτήτως της πραγματικής οικογενειακής κατάστασης που βιώνει η ίδια – μπορεί να λειτουργήσει ως προβλεπτικός παράγοντας του σωματικού βάρους του μωρού κατά τη γέννηση και εάν το παιδί θα αναπτύξει συμπτώματα άσθματος έπειτα από τη παρέλευση τριών ετών, σύμφωνα με νέα έρευνα του USC.

 

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι πολιτισμικές αξίες ενός ατόμου αποτελούν έναν πόρο που μπορεί να παράσχει απτά σωματικά υγειονομικά οφέλη.

 

"Γνωρίζουμε ότι η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να παράξει πολύ σημαντικά υγειονομικά οφέλη – στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, έχουμε να κάνουμε περισσότερο με πεποιθήσεις και στάσεις παρά με πραγματική οικογενειακή υποστήριξη’’, δήλωσε η Cleopatra Abdou, επίκουρη καθηγήτρια στην Σχολή Γεροντολογίας USC Davis.

 

Η Abdou μελέτησε 4,633 κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες λευκές, έγχρωμες και Λατινικής καταγωγής γυναίκες, προσπαθώντας να «εκμαιεύσει» τον επενδεδυμένο "οικογενισμό", ή πιο συγκεκριμένα, τις πεποιθήσεις τους σχετικά με τους οικογενειακούς ρόλους και ευθύνες μέσω της χρήσης ενός ειδικού ερωτηματολογίου. Ο οικογενισμός ή αναλυτικότερα η πολιτισμική επένδυση στην αξία του θεσμού της οικογένειας καθορίστηκε από απαντήσεις σε τυποποιημένες φράσεις όπως «Οι ανύπαντρες μητέρες μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά με τους παντρεμένους γονείς» ή «Είναι καλύτερο για τα παιδιά όταν οι γονείς είναι παντρεμένοι».

 

Στη συνέχεια η Abdou προσπάθησε να μελετήσει το επίπεδο υγείας των παιδιών των μητέρων και βρήκε ότι για κάθε ένα βαθμό αύξησης στην κλίμακα του οικογενισμού, υπήρξε μία αύξηση 71 γραμμαρίων στο σωματικό βάρος γέννησης του μωρού ανεξάρτητα από έτερους και ποικίλους παράγοντες – συμπεριλαμβανομένου του φύλου του βρέφους ή εάν η μητέρα ήταν όντως παντρεμένη ή όχι. Επιπρόσθετα, η αύξηση στον βαθμό της κλίμακας του οικογενισμού προέβλεπε ακόμη και χαμηλότερους δείκτες επιπολασμού παιδικού άσθματος έπειτα από την παρέλευση τριών ετών.

 

Ενώ οι περισσότεροι από εμάς θα αναμέναμε ότι τα παιδιά θα ήταν υγιέστερα από την πραγματική οικογενειακή υποστήριξη που δέχεται η μητέρα, ο οικογενισμός είναι ένα πολιτισμικό μέτρο το οποίο ενυπάρχει εκτός των πραγματικών εμπειριών του ατόμου.

 

"Οι πολιτισμικές πεποιθήσεις και τα ιδανικά μπορούν να είναι διακριτά από την πραγματικότητα που βιώνει το άτομο. Ο οικογενισμός έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις και τα ιδανικά εντός των οικογενειών. Για αυτό ο οικογενισμός αναφέρεται και ως πολιτισμικός πόρος. Ο πολιτισμικός πόρος του οικογενισμού εμφανίζεται να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην αναπαραγωγική υγεία των μητέρων όσο και στην σωματική υγεία των παιδιών τους. Έχουμε να κάνουμε με τη μετάδοση του επιπέδου υγείας από τη μία γενιά στην επόμενη’’, δήλωσε η Abdou. Tα ευρήματα της Abdou δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο στις 9 Νοεμβρίου στο επιστημονικό έντυπο Social Science and Medicine.

 

Τα αποτελέσματα ίσως δίνουν περισσότερες ενδείξεις για την απόδειξη του επιδημιολογικού παράδοξου ή στην αγγλική γλώσσα του healthy migrant effect όταν και βρέθηκε ότι οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί στις Η.Π.Α, ενώ είχαν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα εμφάνιζαν σχετικά καλύτερο επίπεδο υγείας από τους συμπολίτες τους. Το επιδημιολογικό παράδοξο, όμως, τείνει σταδιακά να εξασθενεί σημαντικά καθώς οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί αφομοιώνονται στην κοινωνία και κουλτούρα των Η.Π.Α.

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121203150010.htm