Αβρωνία

Αναζήτηση

Αβρωνία

 Φυτρώνει μόνο του σε θαμνότοπους, δάση αλλά και φράχτες.Έχει θεραπευτικές ιδιότητες στην επούλωση εγκαυμάτων (κατάπλασμα). Βοηθάει στην καταπολέμηση των ρευματισμών. Βοηθάει την απέκκριση, δρώντας σαν καθαρτικό και διουρητικό .