Βίσκο το Λευκό

Αναζήτηση

Βίσκο το Λευκό

 Είναι παράσιτο άλλων δέντρων (ελάτων και δρυών) και ζει πολλά χρόνια. Έχει φαρμακευτικές ιδιότητες στη φλούδα και στους καρπούς. Διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος, ενώ σταματάει την αιμορραγία και την αιμόπτυση. Χρησιμοποιείται κατά των σπασμών, της επιληψίας, της υστερίας και των νευρώσεων.