«Είναι το παιδί έτοιμο να αρχίσει ο σχολείο;» Α΄ ΤΕΣΤ Σχολικής Ετοιμότητας

Αναζήτηση

«Είναι το παιδί έτοιμο να αρχίσει ο σχολείο;» Α΄ ΤΕΣΤ Σχολικής Ετοιμότητας

Ινστιτούτο Παιδαγωγικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης                                       Ι.Παι.Ψ.Υ.                                                                                                    Βαλεντίνα Βεκρή 

Ψυχολόγος MSc- Επιστημονική Υπέυθυνη                                                           Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης του Α΄Τεστ 
Τι είναι το Α΄ΤΕΣΤ:

Πρόκειται για μια απλή και εύχρηστη δοκιμασία που ελέγχει τις πρώιμες μαθησιακές ικανότητες σε παιδιά που παρακολουθούν το νηπιαγωγείο. Το Α’ Τεστ προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία να γίνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 5 εώς 6.5 ετών, που πρόκειται να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στην Α΄ Δημοτικού.

Το Α΄ Τεστ είναι το πρώτο ελληνικό τεστ για την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών. Είναι το αποτέλεσμα της επιστημονικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τους Στέλιο Μαντούδη και Θωμαϊδου Λωρέττα. Το Α΄ Τεστ είναι στατιστικά σημαντικό γιατί εφαρμόστηκε σε 2000 ελληνόπουλα και τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών απέδειξαν ότι έχει ποσοστό αξιοπιστίας 99,8%.

Αποτελείται από τις Βασικές Κλίμακες: 4 πρακτικές, 4 λεκτικές.

·         Γενικές Γνώσεις

·         Κρίση Ικανότητα

·         Γλωσσικές αναλογίες

·         Πρώιμη αφαιρετική σκέψη

·         Οπτικοκινητικός Συντονισμός

·         Οπτική αντίληψη

·         Αδρή κινητικότητα

·         Ακολουθίες

·         Την Υπερκινητικότητα και την Ελλειμματική προσοχή καθώς και την συμπεριφορά κατά την εξέταση.

Έχει στόχο την πρώιμη επισήμανση των παιδιών που δεν διαθέτουν ακόμη τις αναπτυξιακές ικανότητες, που είναι απαραίτητες για την ομαλή φοίτηση στο σχολείο. Τα παιδιά που αποτυγχάνουν στο Α΄Τεστ, πρέπει να παραπέμπονται για λεπτομερέστερη εκτίμηση και έλεγχο από ειδικούς προκειμένου να διαπιστωθεί:

1)    Το μέγεθος της απόκλισης

2)    Το αίτιο που την προκαλεί

3)    Το κατάλληλο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα σε παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες , να τις διορθώσουν έγκαιρα πριν αυτές εξελιχθούν αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις σε Μαθησιακές Δυσκολίες.

Η δοκιμασία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του Α' Τεστ με πιστοποιημένη εκπαίδευση στην χορήγηση του Α΄Τεστ. Αυτό είναι ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση του παιδιού. Ο συνολικός χρόνος της δοκιμασίας είναι 10 λεπτά και η βαθμολόγηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα. Όλο το πρόγραμμα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά.

Με το Α΄ ΤΕΣΤ ,προλαμβάνεται η σχολική αποτυχία, ο  σχολικός εκφοβισμός (bullying), που μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του παιδιού.