Ανθυλλίδα

Αναζήτηση

Ανθυλλίδα

 Από τα άνθη του κατασκευάζεται καθαρτικό. Αποτελεί συστατικό πολλών καθαρτικών φαρμάκων. Ένα άλλο είδος, η Ερμάνειος, έχει διουρητικές ικανότητες.