Βερονίκη

Αναζήτηση

Βερονίκη

 Χρησιμεύει ολόκληρο το φυτό σα διεγερτικό, καθαρτικό και διαλυτικό βραστάρι, κάνει καλό στο βρογχικό άσθμα, στομαχόπονους, πόνους εντέρων, στις φαγούρες, τα πρηξίματα και τα χτυπήματα.