Βήχιο

Αναζήτηση

Βήχιο

 Τα άνθη, βρασμένα με νερό ή στουμπηγμένα για να πάρουμε το χυμό, έχουν θετική επίδραση στην ευκοιλιότητα, το βράχνιασμα και στο καθάρισμα των αναπνευστικών οργάνων. Τα φύλλα είναι κατάλληλα στο να γλυκαίνουν τους πόνους πληγών και να τις κλείνουν γρηγορότερα. Δρουν και σαν καθαρτικά, ηρεμιστικά ή διουρητικά.