Δυσλεξία

Αναζήτηση

Δυσλεξία

Δυσλεξία είναι η δυσκολία του παιδιού να εκφρασθεί ή να γράψει στο σχολείο. Με άλλα λόγια δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Η πιο σπουδαία μορφή είναι η αδυναμία έκφρασης του γραπτού λόγου. 

 Αίτια 

Τα αίτια είναι πολλά. Κυρίως όμως είναι οργανικά (τύφλωση, κώφωση), νευρικά (εγκεφαλικά), κληρονομικά, νοητικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και ψυχολογικά. 

 Θεραπεία

 Η αντιμετώπιση του δυσλεκτικού παιδιού θα γίνει από τους γονείς και από το δάσκαλο. Βοήθεια μπορούν να προσφέρουν οι λογοθεραπευτές και οι ειδικοί ψυχολόγοι.