Οι φίλοι επηρεάζουν τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών

Οι φίλοι επηρεάζουν τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών

Τα παιδιά που τείνουν να είναι πιο δραστήρια επηρεάζουν και τους φίλους τους, ώστε αυτοί να ακολουθούν τον ίδιο τρόπο ζωής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας.

 Τα παιδιά που ήταν μέλη κοινωνικών ομάδων όπου και τα έτερα μέλη είχαν αυξημένη φυσική δραστηριότητα εμφάνιζαν έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν και τα ίδια αυξημένη φυσική δραστηριότητα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Pediatrics.

 Καθώς οι ερευνητές προσπάθησαν να μετρήσουν τα επίπεδα δραστηριότητας ανάμεσα στα παιδιά που παρακολουθούσαν προγράμματα εκπαίδευσης εκτός του σχολικού ωραρίου στο Nashville του Tennessee, βρήκαν ότι τα επίπεδα δραστηριότητας των στενότερων φίλων των παιδιών αποτελούσαν την σημαντικότερη επιρροή για τον χρόνο που αφιέρωναν τα παιδιά στη φυσική δραστηριότητα.

 Η έλλειψη σωματικής άσκησης αποτελεί έναν ισχυρό αρνητικό προσδιοριστικό της επιδημίας της παιδικής παχυσαρκίας, και οι ερευνητές δηλώνουν ότι τα νέα ευρήματα θα έχουν άμεση εφαρμογή και χρησιμότητα για τους διαμορφωτές της πολιτικής υγείας για προγράμματα που αφορούν στη φυσική δραστηριότητα των παιδιών.

 "Γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες ενέργειες παρέμβασης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν επιφέρουν αποτελέσματα, και για αυτό η πρόληψη της παχυσαρκίας είναι αυτή που αποδεικνύεται πλέον πιο σημαντική" δηλώνει η ερευνητής Sabina B. Gesell της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Σχολής του Vanderbilt στο Nashville.

 "Η συγκεκριμένη έρευνα υποδεικνύει ότι εάν λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας τα δίκτυα φιλίας στις προσπάθειες μας να προλάβουμε την παιδική παχυσαρκία, είναι πολύ πιθανόν να δούμε οφέλη τα οποία δεν έχουν γίνει πραγματικότητα μέσω άλλων παρεμβάσεων", υπογράμμισε η Gesell.

 Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί συνέχεια προηγούμενων ερευνητικών προσπαθειών οι οποίες υποδείκνυαν ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ισχυρή επίδραση στο σωματικό βάρος των ενηλίκων.

 

Πηγή:http://children.webmd.com/news/20120525/friends-influence-how-active-kids-are