Προστάτης

Αναζήτηση

Προστάτης

 Ο προστάτης είναι ένα όργανο διαστάσεων ενός μικρού μανταρινιού που βρίσκεται κάτω από την κύστη. Δια μέσο του προστάτη διέρχονται η ουρήθρα και οι εκσπερματιστικοί πόροι. Ο προστάτης εκκρίνει το προστατικό υγρό που ενεργοποιεί τα σπερματοζωάρια για να κινηθούν προς το ωάριο και να το γονιμοποιήσουν. Λόγω λοιπόν της θέσης του η διόγκωση του μπορεί να επηρεάσει την ούρηση.

 Οι σπουδαιότερες παθήσεις του προστάτη είναι οι φλεγμονές (προστατίτιδες), η υπερπλασία του προστάτη, ο καρκίνος του προστάτη, καθώς και η λιθίαση, οι κύστες του προστατικού κόλπου και αρκετές ακόμα. 

 Αδένωμα του προστάτη (Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη) 

Το αδένωμα του προστάτη είναι καλοήθης όγκος και αναπτύσσεται γύρω από την προστατική μοίρα της ανδρικής ουρήθρας. Ο όγκος μεγαλώνει σιγά σιγά και απωθεί τον αδένα προς τα κάτω προκαλώντας διάφορες παραμορφώσεις στην ουρήθρα με αποτέλεσμα δυσχέρεια κατά την ούρηση. Δεν υπάρχει ξεκαθαρισμένη άποψη όσον αφορά την αιτιολογία για την ανάπτυξη του αδενώματος. 

 Συμπτώματα 

Είναι τα αποφρακτικά συμπτώματα που αφορούν κάθε διαταραχή στην έξοδο των ούρων και οφείλονται στη απόφραξη του αυχένα της κύστεως από το διογκωμένο προστάτη. Αυτά είναι: 

α) Η εξασθένιση του μήκους και του εύρους της ακτίνας των ούρων. 

β) Ο διαχωρισμός της ακτίνας των ούρων 

γ) Η καθυστέρηση στην έναρξη και η παράταση του χρόνου της ούρησης. 

δ) Η διακοπτόμενη ούρηση 

ε) Ακράτεια από υπερπλήρωση 

στ) Το αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστεως 

ζ) Η αιφνίδια πλήρης αδυναμία για ούρηση. 

Άλλα συμπτώματα είναι τα ερεθιστικά που αφορούν την αίσθηση και τη συχνότητα της ούρησης και οφείλονται κυρίως στη διαταχή του μυός της κύστεως λόγω του εμποδίου από το διογκωμένο προστάτη. Αυτά είναι τα εξής: 

α) Η συχνοουρία 

β) Η νυκτοουρία 

γ) Η επιτακτική ούρηση