Η τεριφλουνομίδη καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας στην σκλήρυνση κατά πλάκας

Η τεριφλουνομίδη καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας στην σκλήρυνση κατά πλάκας

Στοιχεία από τη μελέτη TOWER παρουσιάστηκαν στο 28ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ECTRIMS), δείχνουν ότι, η άπαξ ημερησίως, από του στόματος χορηγούμενη τεριφλουνομίδη (14mg) μειώνει σημαντικά το ποσοστό υποτροπής και καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ) συγκριτικά με εικονικό φάρμακο.

Επιπλέον, το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν τεριφλουνομίδη και που ήταν ελεύθεροι υποτροπής ήταν σημαντικά μεγαλύτερο συγκριτικά με το ποσοστό των ασθενών σε εικονικό φάρμακο.

Η τεριφλουνομίδη είναι ένας ανοσοτροποποιητής με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Παρότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης της τεριφλουνομίδης δεν είναι πλήρως κατανοητός, μπορεί να περιλαμβάνει μείωση του αριθμού των ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). 

Η TOWER (Teriflunomide Oral in people With relapsing multiplE scleRosis) είναι μία τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη Φάσης ΙΙΙ που συμπεριέλαβε 1.169 ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΣΚΠ σε 26 χώρες και συνέκρινε 7 ή 14mg της άπαξ ημερησίως, από του στόματος χορηγούμενης τεριφλουνομίδης με εικονικό φάρμακο.

Τον Σεπτέμβριο, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) ενέκρινε την τεριφλουνομίδη ως μία άπαξ ημερησίως από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές ΣΚΠ. Αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας για την τεριφλουνομίδη βρίσκονται υπό αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και άλλες ρυθμιστικές αρχές.

«Η επιβράδυνση της εξέλιξης της αναπηρίας είναι βασικός στόχος της θεραπείας σε ασθενείς με ΣΚΠ και παραμένει μία σημαντική ακάλυπτη ανάγκη για πολλούς από αυτούς», εξηγεί ο Λούντβιγκ Καππος, Διευθυντής Νευρολογίας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βασιλείας, στην Ελβετία, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά αποτελέσματα της TOWER.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης TOWER συμφωνούν με τα αποτελέσματα της Φάσης ΙΙΙ μελέτης TEMSO, τόσο ως προς την επίδραση στην εξέλιξη της αναπηρίας όσο και ως προς το διαχειρίσιμο προφίλ ασφαλείας της τεριφλουνομίδης», συμπληρώνει.

 

Τα στοιχεία της TOWER για τα 14mg τεριφλουνομίδης που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνουν:

Μία μείωση κατά 36,3% στο ποσοστό υποτροπής που ήταν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Το 52% των ασθενών που έλαβαν αυτήν τη δόση της τεριφλουνομίδης ήταν επίσης ελεύθεροι υποτροπής, συγκριτικά με 38% των ασθενών σε εικονικό φάρμακο (37% μείωση του κινδύνου).

Μία μείωση κατά 31,5% στον κίνδυνο συσσώρευσης της αναπηρίας για 12 εβδομάδες, το βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο, όπως αξιολογήθηκε με την Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης της Αναπηρίας (EDSS - Expanded Disability Status Scale), συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μείωση κατά 22,3% στο ποσοστό υποτροπής των ασθενών που έλαβαν τεριφλουνομίδη 7mg συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, 55% των ασθενών που έλαβαν 7mg τεριφλουνομίδης ήταν ελεύθεροι υποτροπής, συγκριτικά με 38% των ασθενών σε εικονικό φάρμακο.

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της τεριφλουνομίδης 7mg και του εικονικού φαρμάκου ως προς τον κίνδυνο συσσώρευσης της αναπηρίας για 12 εβδομάδες.

Οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη μελέτη παρακολουθήθηκαν για μία περίοδο μεταξύ 48 και 173 εβδομάδων. Η μέση διάρκεια έκθεσης σε τεριφλουνομίδη στη μελέτη TOWER ήταν 18 μήνες.

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν στη μελέτη ήταν σύμφωνες με εκείνες προηγούμενων μελετών της τεριφλουνομίδης στην ΣΚΠ. Το ποσοστό των ασθενών που παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της αγωγής ήταν παρόμοιο μεταξύ όλων των σκελών της μελέτης. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφτηκαν πιο συχνά στην ομάδα της τεριφλουνομίδης ήταν πονοκέφαλος, αύξηση της ALT (Alanine aminotransferase), λέπτυνση της τρίχας, διάρροια, ναυτία και ουδετεροπενία. Όπως έχει δηλωθεί και στο παρελθόν, υπήρξε ένας θάνατος από λοίμωξη του αναπνευστικού στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και τρεις θάνατοι στις ομάδες της τεριφλουνομίδης από τροχαίο ατύχημα, αυτοκτονία και σήψη.

Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης της τεριφλουνομίδης βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνει περισσότερους από 5.000 ασθενείς σε 36 χώρες και είναι από τα μεγαλύτερα κλινικά προγράμματα που είχε ποτέ οποιαδήποτε θεραπεία για την ΣΚΠ. Μερικοί ασθενείς στις φάσεις επέκτασης των κλινικών μελετών έχουν λάβει τεριφλουνομίδη μέχρι και για 10 έτη.

 

health.in.gr