Η συναισθηματική ευεξία και ο δρόμος για την επίτευξή της

Αναζήτηση

Η συναισθηματική ευεξία και ο δρόμος για την επίτευξή της


Η κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας υποδηλώνει κάτι πολύ περισσότερο από την απλή ικανότητα διαχείρισης του άγχους. Περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία ελέγχου των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά.


Η συναισθηματική ευεξία μεταφράζεται στην ικανότητα:

- Να γνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας, από το να τα αρνούμαστε.

- Να έχουμε μία αισιόδοξη προσέγγιση στη ζωή μας.

    - Να εκφράζουμε ελεύθερα τα συναισθήματά τας και να τα διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά.

    - Να εκφράζουμε κατάλληλα τα συναισθήματά μας

- Να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή

- Να ανταπεξερχόμαστε στο άγχος με υγιή μέσα

- Να απολαμβάνουμε τη ζωή παρόλες τις περιστασιακές απογοητεύσεις και στενοχώριες.


Εάν είστε ένα από τα άτομα που βρίσκεστε στο στάδιο όπου έχετε επιτύχει τη συναισθηματική ευεξία τότε είστε πρόθυμοι και ικανοί να:

- Καταλήξετε σε προσωπικές επιλογές και αποφάσεις βάσει της συνθετικής λειτουργίας των αισθημάτων, των σκέψεων, της φιλοσοφίας ζωής και της συμπεριφοράς.

 - Ζείτε και να εργάζεστε ανεξάρτητα ενώ παράλληλα συνειδητοποιείτε και εκτιμάτε την σημαντικότητα της υποστήριξης και βοήθειας του κοινωνικού σας περίγυρου.

- Σχηματίσετε αλληλεξαρτώμενες σχέσεις με άλλα άτομα με ισχυρά θεμέλια αμοιβαίας δέσμευσης, εμπιστοσύνης και σεβασμού.

- Να δέχεστε προκλήσεις, να αναλαμβάνετε ρίσκα και να αναγνωρίζετε τη διαδικασία συγκρούσεων ως μία ενδεχόμενη υγιής διαδικασία.

- Να διαχειρίζεστε τη ζωή σας μέσω ενεργειών που σας ανταμοίβουν αλλά παράλληλα να λαμβάνετε την ευθύνη των πράξεών σας.


Ο δρόμος προς τη Συναισθηματική Ευεξία

Ο δρόμος προς την επίτευξη της συναισθηματικής ευεξίας μπορεί να περιλαμβάνει:

- Τη συνειδητοποίηση των σκέψεων και των αισθημάτων

- Τη θετική στάση απέναντι στη ζωή

- Την αναζήτηση υποστήριξης και την έκφραση συναισθημάτων με τον κατάλληλο πάντα τρόπο.

- Την εκμάθηση δραστηριοτήτων διαχείρισης χρόνου

- Το να μπορείτε να θέσετε προτεραιότητες

- Να αποδέχεστε τα λάθη σας και να μαθαίνετε μέσα από αυτά

- Τη διατήρηση της ισορροπίας στη ζωή σας.


Εσείς ‘εργάζεσθε’ προς τη κατεύθυνση της επίτευξης της συναισθηματικής ευεξίας;

Μέσω αυτού του μικρού κουίζ μπορείτε να αξιολογήσετε το δικό σας επίπεδο συναισθηματικής ευεξίας:

-       Έχω την ικανότητα να διατηρώ τις ισορροπίες μεταξύ της εργασίας, της οικογένειας των φίλων και άλλων υποχρεώσεων μου;

-       Διαθέτω τρόπους για τη μείωση του άγχους στη ζωή μου;

-       Έχω την ικανότητα να πάρω αποφάσεις με το ελάχιστο δυνατό άγχος και ανησυχία;

-       Είμαι ικανός να θέσω προτεραιότητες;

Εάν απαντήσατε ‘Όχι’ σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι έχετε να κάνετε με έναν τομέα της ζωής όπου θα πρέπει να βελτιώσετε το επίπεδο της συναισθηματικής σας ευεξίας.

http://wellness.ucr.edu/emotional_wellness.html