Εντείνονται οι επιστημονικές προσπάθειες για αντιμετώπιση του αυτισμού με βλαστοκύτταρα

Εντείνονται οι επιστημονικές προσπάθειες για αντιμετώπιση του αυτισμού με βλαστοκύτταρα

Εντείνονται οι επιστημονικές προσπάθειες για αντιμετώπιση του αυτισμού με βλαστοκύτταρα. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη διενέργεια κλινικής μελέτης για θεραπεία παιδιών με χρήση βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού τους αίματος. Ανάλογη μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και στη χώρα μας και οι ειδικοί αναμένουν με ενδιαφέρον τα ευρήματα.

Γονείς που είχαν προνοήσει να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος κατά τη στιγμή της γέννησης του παιδιού τους, τα βοηθούν τώρα να θεραπευτούν.

«Τα τελευταία χρόνια, ο αυτισμός και οι συναφείς με αυτόν καταστάσεις, οι οποίες ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, έχουν πάρει μορφή επιδημίας, ειδικά στα αγόρια», σημειώνει η καθηγήτρια κ. Κοκκώνα Κουζή - Κολιάκου, για να εξηγήσει τον τρόπο διενέργειας των κλινικών μελετών:

Η αμερικανική μελέτη -επισημαίνει- διενεργείται στην Παιδιατρική Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Sutter», στο Σακραμέντο. Συμμετέχουν αυτιστικά παιδιά, οι γονείς των οποίων είχαν προνοήσει να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος κατά τη στιγμή της γέννησης.

Στην πρώτη φάση της μελέτης, 30 παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών λαμβάνουν τα δικά τους βλαστοκύτταρα.

Η αξιολόγηση θα γίνει έξι μήνες μετά τη θεραπεία. Θα βασιστεί σε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο αναφέρεται στην εξέλιξη της ομιλίας, της κοινωνικότητας και των γενικότερων διαταραχών του αυτισμού.

Σύμφωνα με την κ. Κουζή, το ελληνικό ερευνητικό πρωτόκολλο βασίζεται στη χορήγηση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από τον λιπώδη ιστό των παιδιών. Οι θεραπείες αυτές είναι υποχρεωτικά αυτόλογες, δηλαδή τα βλαστοκύτταρα προέρχονται από το ίδιο το παιδί.

Ερευνα για το κατάλληλο κύτταρο
Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών -τονίζει- θα δείξουν στην πράξη ποιο είναι το καταλληλότερο είδος κυττάρων για τη θεραπεία (αιμοποιητικά ή μεσεγχυματικά), ανάλογα με το αίτιο που προκάλεσε τον αυτισμό.

Εάν η αιτία ήταν η δυσπλασία των αγγείων και η καταστροφή των νευρικών κυττάρων, λόγω κακής οξυγόνωσης, τότε το καταλληλότερο είδος κυττάρων αναμένεται να είναι τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Εάν ο αυτισμός οφείλεται σε ανοσολογική διαταραχή τότε καταλληλότερο είδος κυττάρων αναμένεται να αποδειχθούν τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα. Επειδή τα αίτια του αυτισμού μπορεί να είναι πολλαπλά, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί στη συνέχεια και η δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και μεσεγχυματικών από τον ιστό του ομφαλίου λώρου.

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα θα μπορούσαν να προέρχονται είτε από την ουσία του Wharton, που συλλέγεται κατά τη γέννηση, είτε από τον λιπώδη ιστό. Και τα δύο είδη βλαστοκυττάρων χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες όταν προέρχονται από το ίδιο το άτομο (αυτόλογα) και όταν έχουν επεξεργαστεί σε εργαστήρια που μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητά τους.

  • Η καθηγήτρια κ. Κοκκώνα Κουζή - Κολιάκου λέει ότι «ο αυτισμός και οι συναφείς με αυτόν καταστάσεις, οι οποίες ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, έχουν πάρει, ειδικά στα αγόρια, μορφή επιδημίας».