Αμφισβητείται η αξιοπιστία των τεστ γονιμότητας κατ’οίκον

Αναζήτηση

Αμφισβητείται η αξιοπιστία των τεστ γονιμότητας κατ’οίκον

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της North Carolina, οι γιατροί θα πρέπει να προειδοποιούν τις ασθενείς τους ότι τα οικιακά τεστ γονιμότητας είναι αναξιόπιστοι δείκτες γονιμότητας. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τεστ αυτά, που ανιχνεύουν τα επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), πολλές φορές βγάζουν λανθασμένα αποτελέσματα.

Στη μελέτη συμμετείχαν 100 γυναίκες άνω των 30 ετών που προσπαθούσαν να συλλαβουν. Αναλύοντας τα επίπεδα FSH που θεωρήθηκαν μη φυσιολογικά από τα τεστ γονιμότητας, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα δεν συνδέονται πάντα με τη μειωμένη ικανότητα μίας γυναίκας να συλλάβει.

Επίσης συμπέραναν ότι μία άλλη ορμόνη, η antimullerian (ΑΜΗ), αποτελεί πιο αξιοπιστος δείκτης γονιμότητας από την FSH. Δυστυχώς, ο μόνος τρόπος μέτρησης της antimullerian είναι η εξέταση αίματος. Στα τελικά τους συμπεράσματα, οι ερευνητές διατύπωσαν ότι αν και τα οικιακά τεστ γονιμότητας δεν είναι αμελητέας αξίας, θα πρέπει να επανεξεταστούν τα κριτήρια που καθορίζουν τη γυναικεία γονιμότητα ή να καταρτιστεί ένα νέο τεστ.

 

Πηγή: Contemporary OB/GYN