Πρεσβυωπία

Αναζήτηση

Πρεσβυωπία

 Πρεσβυωπία είναι η σταδιακή απώλεια της ικανότητας των ματιών σας να επικεντρωθούν σε κοντινά αντικείμενα και αναπτύσσεται συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών.

 Ποια είναι τα συμπτώματα;

 Τα κυριότερα συμπτώματα της πρεσβυωπίας είναι: 

• Αδυναμία ανάγνωσης σε μια κανονική απόσταση ανάγνωσης 

• Οπτική κόπωση 

• Πονοκέφαλοι από παρατεταμένη ανάγνωση ή εργασία σε κοντινή απόσταση

 Πού οφείλεται;

 Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η πρεσβυωπία προκαλείται από τη σκλήρυνση του φακού του ματιού που αναπτύσσεται με τη γήρανση. Ο φακός γίνεται λιγότερο ευέλικτος και δεν μπορεί πλέον να αλλάξει σχήμα, με αποτέλεσμα οι κοντινές εικόνες να φαίνονται χωρίς εστίαση(θολές).

 Πως γίνεται η διάγνωση;

 Η διάγνωση της πρεσβυωπίας γίνεται με την οφθαλμολογική εξέταση. Σε γενικές γραμμές τα μάτια πρέπει να εξετάζονται προληπτικά: 

• Κάθε πέντε έως 10 έτη μέχρι την ηλικία των 40 ετών 

• Κάθε δύο έως τέσσερα έτη από τα 40 έως τα 64 έτη 

• Κάθε ένα έως δύο χρόνια από την ηλικία των 65 ετών

 Πως θεραπεύεται;

 Η θεραπεία περιλαμβάνει γυαλιά με διορθωτικούς φακούς και σε ειδικές περιπτώσεις διαθλαστική χειρουργική επέμβαση ή οφθαλμικά εμφυτεύματα.