Βασικές Δυσκολίες στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Βασικές Δυσκολίες στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Τατιάνα Πολυζώτη
Παιδοψυχολόγος, MSc Ειδικής Αγωγής

 

Υποψιάζεστε ότι το παιδί ή ο μαθητής σας έχει Μαθησιακές Δυσκολίες που εντοπίζονται κυρίως στην παραγωγή Γραπτού Λόγου; 

Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά δυσκολιών που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα κυρίως στη Γραφή...


Γραφο-κινητικές Δεξιότητες

·         δυσκολεύεται στο σχηματισμό των γραμμάτων.

·         δυσκολεύεται στον σχηματισμό των λέξεων.

·         δυσκολεύεται στη χρήση των σημείων στίξης.

·         δεν ακολουθεί τις γραμμές του τετραδίου.

·         δυσκολεύεται στον συντονισμό των κινήσεων του και πολλές φορές φαίνεται να είναι "αδέξιος".

·         παρουσιάζει κακή στάση του σώματος κατά τη γραφή.

·         δεν τηρεί τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των λέξεων.

·         κάνει αντιστροφές, προσθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή/και λέξεων.


Ορθογραφία

·         κάνει συχνά λάθη στον τονισμό ή παραλείπει τελείως τους τόνους.

·         κάνει λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας.

·         κάνει συχνά λάθη στο ετυμολογικό μέρος της λέξης.

·         δεν αυτοδιορθώνεται.


Γραπτή Έκφραση


Οργάνωση και δομή:

·         παρουσιάζει λάθη στη γραπτή σειρά των λέξεων.

·         δεν τηρεί τη χρονική ακολουθία.

·         παρουσιάζει δυσκολία στη δόμηση των παραγράφων.

·         συχνά δεν ολοκληρώνει τις προτάσεις.

·         κάνει λάθη στη χρήση των ρημάτων, των ουσιαστικών.

·         πολύ συχνά δεν "βρίσκει" το κατάλληλο ουσιαστικό, επίθετο ή ρήμα για να περιγράψει αυτό που θέλει.

 

Λεξιλόγιο:

·         φτωχό - επαναλαμβάνει συχνά τις ίδιες λέξεις.

·         χρησιμοποιεί κοινόχρηστες λέξεις και όχι πρωτότυπες.

·         οι ιδέες του συχνά δεν ανταποκρίνονται στο θέμα.

·         δυσκολεύεται ιδιαίτερα στην καταγραφή θεμάτων που απαιτούν φαντασία.

·         δεν βάζει το προσωπικό του ύφος στο κείμενο.

·         τα κείμενα του έχουν περιορισμένο αριθμό λέξεων.

·         δυσκολεύεται ιδιαίτερα στη σύνταξη.

 

 

Περιεχόμενο:

·         παραλείπει συχνά λέξεις.

·         έχει προβλήματα αλληλουχίας και συνοχής πληροφοριών.

·         δυσκολεύεται στην εύρεση και ανάπτυξη των κεντρικών ιδεών.

·         δυσκολεύεται στην ανάπτυξη επιχειρημάτων ή υποστηρικτικών προτάσεων.


(Πηγή: Παντελιάδου Σ., Μπότσας, Γ. (2007),
 Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές Έννοιες και Χαρακτηριστικά. Βόλος.