Αρτηριοσκλήρυνση

Αναζήτηση

Αρτηριοσκλήρυνση

 Η αρτηριοσκλήρυνση ή αθηρωμάτωση είναι εκφυλιστική πάθηση των μεγάλου και μεσαίου μεγέθους αρτηριών, η οποία προσβάλλει μεγάλες αλλά και μικρές ηλικίες. Προκαλείται λόγω δημιουργίας μιας πλάκας, του λεγόμενου αθηρώματος, στο εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων.

Διάγνωση

Η διάγνωση προϋποθέτει χρόνο, υπομονή και απαιτεί άριστη λήψη ιστορικού του ασθενούς. Μια σειρά από κλινικές δοκιμασίες δερματικής κυκλοφορίας, απεικονιστικές μεθόδους (υπέρηχοι, Αξονική τομογραφία, Μαγνητική τομογραφία) και κυρίως η αγγειογραφία θέτουν σήμερα τη διάγνωση της ασθένειας

Αντιμετώπιση

Η σημερινή αντιμετώπιση της αρτηριοσκλήρυνσης περιλαμβάνει χειρουργικές τεχνικές αγγειοχειρουργικής με τοποθέτηση αρτηριακών, βιολογικών ή συνθετικών μοσχευμάτων