Ασπάραγγος

Αναζήτηση

Ασπάραγγος

 Χρησιμοποιούμε τη ρίζα και τα τρυφερά του βλαστάρια. Είναι πολύ διουρητικό, αλλά όταν υπάρχει ουρική φλόγωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Το σπαράγγι περιέχει μία ουσία, την ασπαραγγίνη, που κάνει καλό στην καρδιά, τους ρευματισμούς και πνευμονική φυματίωση.