Έγκαυμα

Αναζήτηση

Έγκαυμα

• Βάλτε αμέσως την περιοχή που κάηκε κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό ή σε ένα δοχείο με κρύο νερό. Όταν πρόκειται για περιοχές του σώματος, όπως το στήθος, η πλάτη ή το κοιλιακό τοίχωμα, τοποθετήστε πάνω στην πάσχουσα περιοχή επιθέματα βρεγμένα με κρύο νερό χρησιμοποιώντας καθαρές πετσέτες ή γάζες. 

• Τοποθετήστε αντισηπτικό πάνω στην πάσχουσα περιοχή με ήπιες κινήσεις για να αποτρέψετε τον κίνδυνο της μόλυνσης. 

• Καλύψτε την με ένα στεγνό καθαρό επίδεσμο, αφού απομακρύνετε προηγουμένως δαχτυλίδια, αλυσίδες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στην περιοχή αν σχηματιστεί οίδημα. 

• Μη σπάτε τις φυσαλίδες που έχουν δημιουργηθεί στην καμένη περιοχή. 

• Μην απομακρύνετε τυχόν καμένα ρούχα που έχουν κολλήσει γύρω από το έγκαυμα. 

• Αν τα εγκαύματα είναι εκτεταμένα ή πολύ βαθιά, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

• Αν τα εγκαύματα αφορούν σε μικρό παιδί, ακόμα κι αν είναι μέτριας έκτασης, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

• Αν τα εγκαύματα προκληθούν από χημικές ουσίες ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το είδος της χημικής καυστικής ουσίας.