Ηλεκροπληξία

Αναζήτηση

Ηλεκροπληξία

• Σταματήστε την ηλεκτρική παροχή κατεβάζοντας, για παράδειγμα το γενικό διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος 

• Απομακρύνεται τον πάσχοντα από το ηλεκτροφόρο καλώδιο χωρίς να τον αγγίξετε με τα χέρια σας (σταθείτε πάνω σε μια στεγνή περιοχή και στη συνέχεια σπρώξτε τον χρησιμοποιώντας κάποιο ξύλο) 

• Καλέστε άμεσα ιατρική βοήθεια