Κώφωση

Αναζήτηση

Κώφωση

 Η κώφωση είναι μία μόνιμη κατάσταση κάποιων ανθρώπων που είτε γεννήθηκαν έτσι, είτε με αφορμή κάποιο ατύχημα ή από την πολύβουη εργασία τους προκλήθηκε κάποια στιγμή στη ζωή τους. Η ολική κώφωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανένα ιατρικό μέσο. Αν η κώφωση είναι εκ γενετής, τότε στην περίπτωση αυτή το άτομο δεν είναι σε θέση ούτε να μιλήσει (κωφάλαλο). Η κώφωση αποκαλείται και «αόρατη αναπηρία». Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι η κώφωση από τη γέννηση οφείλεται στο χρωμόσωμα 21. Οι ερευνητές παρατήρησαν μία γενετική μετάλλαξη, που εξουδετερώνει τη δράση του γονιδίου αυτού και οδηγεί σε βαριά κώφωση. Η ανωμαλία αυτή εμποδίζει το γονίδιο να παράγει μια πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια της πρωτεάσης και υπάρχει σε ένα μέρος του έσω ωτός, που λέγεται κοχλίας