Ρούμεξ

Αναζήτηση

Ρούμεξ

Καθαρτική. Τονωτική, διουρητική και λιθοτριπτική, καθαριστική του αίματος