Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή!

Αναζήτηση

Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή!

Τατιάνα Πολυζώτη

Ψυχολόγος (MSc Ειδικής Αγωγής)

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια στροφή των ερευνητών αλλά και των δασκάλων προς τις νέες τεχνολογίες για τη διδασκαλία των παιδιών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Σύμφωνα με έρευνες, εκατομμύρια μαθητών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω των δυσκολιών που επηρεάζουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην τυπική σχολική τάξη. 

        Τα παιδιά αυτά, μεγαλώνουν σε μια κοινωνία που αλλάζει ραγδαία ως αποτέλεσμα της εισροής των νέων τεχνολογιών. Μέσα από μαρτυρίες δασκάλων, οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να βοηθήσουν στον τομέα των ειδικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών και παρέχουν την ευκαιρία στους μαθητές να επιτύχουν στην τυπική τάξη.

        Πολλά μέσα της νέας τεχνολογίας έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται κυρίως για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία δυσκολεύονται να δεσμευτούν στο μαθησιακό έργο, έχουν ανάγκη από περισσότερο χρόνο, εμφανίζουν σε πολλές περιπτώσεις διάσπαση της προσοχής τους και έχουν ανάγκη από συνεχή ενίσχυση και ανατροφοδότηση. Παραδείγματος χάριν, μέσα από τα ερευνητικά ευρήματα έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές είναι πιο πρόθυμοι να δεσμευτούν στο μαθησιακό έργο, να ελέγξουν την δουλειά τους και να προσφέρουν τις κατάλληλες διορθώσεις σε ένα επεξεργαστή λέξεων παρά με χειρόγραφες σημειώσεις. Ο ηλεκτρονικός επεξεργαστής λέξεων τους παρέχει ελευθερία και ευελιξία.

Ένα άλλο αρκετά δημοφιλές μέσο τεχνολογίας στα παιδιά αυτά είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Πολλές φορές τα λογισμικά αυτά (ειδικά αυτά της λεκτικής επεξεργασίας) προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους με ένα λεξιλόγιο που αντανακλά περισσότερο τη σέψη τους! Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας είναι μια ακόμη οδός για τους μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους. Τους παρέχουν την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία. Καλύπτει ακόμη τις κοινωνικές τους ανάγκες, δεδομένου ότι τα παιδιά αυτά πολλές φορές διακατέχονται από αισθήματα μειονεξίας και ανασφάλειας, με λίγα λόγια έχουν χαμηλό αυτοσυναίσθημα.

Η δυνατότητα παροχής ενός πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος με διαφορετικές εικόνες, κείμενα, φωτογραφίες, ήχους, γραφικά είναι ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που βοηθά στην ενεργή μάθηση των παιδιών με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Επιπλέον, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές με τη χρήση αυτών των προγραμμάτων δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να οργανώνουν το χρόνο τους αλλά και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

        Τελικά, μέσα από την τεχνολογία παρέχονται στους μαθητές ευκαιρίες για αποτελεσματική και ενεργή συμμετοχή στη μάθηση. Μέσα από αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους να προβάλλουν όλα όσα έχουν μάθει, νιώθουν ικανοί και αποτελεσματικοί μαθητές, κινητοποιούνται και εξελίσσονται και το κυριότερο, τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν όλες τις ικανότητες που δεν αναδεικνύονται μέσα στη παραδοσιακή τάξη!

(Πηγή:  Hasselbring, T., Glaser, C. (2000). Use of Computer Technology to Help Students with Special Needs, Children and Computer Techology, 10, 102-122.)