Ο χαμηλός έλεγχος επί της εργασίας διπλασιάζει τον κίνδυνο διαβήτη στις γυναίκες

Αναζήτηση

Ο χαμηλός έλεγχος επί της εργασίας διπλασιάζει τον κίνδυνο διαβήτη στις γυναίκες

Ο κίνδυνος ανάπτυξης διαβήτη αυξάνεται σε διπλάσιο ποσοστό για τις γυναίκες που δεν επιτρέπεται να λάβουν αποφάσεις ή να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους στην εργασία από τις γυναίκες που μπορούν να λάβουν αποφάσεις στο πλαίσιο της εργασία τους, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Η μελέτη είχε ως εύρημα ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του ελέγχου της εργασίας και του κινδύνου διαβήτη στις γυναίκες.

Όταν ένα άτομο ασκεί υψηλό βαθμό ελέγχου στην εργασία του τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του και να λάβει αποφάσεις σχετικά με την ίδια τη διαδικασία της δουλειάς.

Ο χαμηλός βαθμός εργασιακού ελέγχου έχει συσχετιστεί με το εργασιακό άγχος. Προγενέστερες έρευνες έχουν δείξει ότι ο χαμηλός έλεγχος στην εργασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων στα ύστερα χρόνια της ζωής τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες.

Η παρούσα μελέτη συμπεριέλαβε στο δείγμα της περίπου 7.500 εργαζόμενες γυναίκες χωρίς προηγούμενο ιστορικό διάγνωσης διαβήτη. Όλες οι συμμετέχουσες ακολουθήθηκαν για εννέα χρόνια.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γυναίκες με χαμηλό έλεγχο στην εργασία εμφάνιζαν 19 τοις εκατό υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη από ότι οι γυναίκες με υψηλό έλεγχο στην εργασία τους, ποσοστό που είναι υψηλότερο από τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη εξαιτίας του καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ ή της έλλειψης φυσικής δραστηριότητας αλλά χαμηλότερο από τον κίνδυνο που εκπορεύει από την αιτιολογία της παχυσαρκίας.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο τρόποι μέσω των οποίων το άγχος στον εργασιακό χώρο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη:

-Πρώτον, όταν ο εργαζόμενος ξεκινά να ακολουθεί έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής εξαιτίας της εργασιακής πίεσης και

- Δεύτερον, όταν υπάρχουν διαταραχές της ορμονικής ισορροπίας και του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού, σύμφωνα με τις ερμηνείες του Ινστιτούτου Επιστημών Κλινικής Αξιολόγησης μέσω σχετικής ανακοίνωσης τύπου.

“Η αύξηση των επιπέδων ελέγχου της εργασίας για τις εργαζόμενες γυναίκες – όπως μέσω της παραχώρησης αυτονομίας για τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία εκτελούν τα εργασιακά τους καθήκοντα, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία, θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος μίας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής πρόληψης του διαβήτη," δήλωσε ο  Peter Smith, κύριος συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής του Ινστιτούτου Εργασίας και Υγείας.

“Ενώ η μελέτη μας δείχνει ότι ο υψηλός δείκτης μάζας-σώματος είναι πιθανότερα ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου, ο χαμηλός εργασιακός έλεγχος στις γυναίκες έχει επιτελέσει έναν εξίσου σημαντικό ‘ρόλο’ στον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη’’, δήλωσε ο Rick Glazier, ο δεύτερος συγγραφέας της μελέτης.

Η παρούσα μελέτη ενδιαφέρθηκε για τον έλεγχο επί της εργασίας και έναν ουσιαστικά παράγοντα για την υγεία των εργαζομένων.

Όμως, ο έλεγχος επί της εργασίας ενέχει δύο υπο-παράγοντες – ο ένας είναι η ικανότητα λήψης αποφάσεων, και ο δεύτερος η χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων του εργαζόμενου στην εργασία του.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο American Journal of Epidemiology αναφέρει ότι τα άτομα που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους στην εργασία τους εμφανίζουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών στην υγεία τους, ενώ τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ελευθερία λήψης αποφάσεων στην εργασία αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων επιπλοκών στην υγεία όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η πρόσφατη μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο Occupational Medicine.

http://www.medicaldaily.com/articles/11653/20120822/job-control-diabetes-women.htm#r8mcJTtbeeGDxIPF.99