Υπέρταση

Αναζήτηση

Υπέρταση

Υπέρταση είναι εκείνη η αύξηση της αρτηριακής πίεσης που οδηγεί σε κινδύνους, που ξεπερνούν τους κινδύνους από τη θεραπεία που εφαρμόζεται για τη μείωση της. Με βάση τη συστολική και διαστολική πίεση διακρίνουμε 3 βαθμούς υπέρτασης. Ήπια υπέρταση είναι 140-160 συστολική και 90-104 διαστολική. Μέτρια είναι συστολική 160-180 και διαστολική 105-114. Τέλος η βαριά με 180-320 συστολική και 115 και άνω η διαστολική. 

Αίτια

 Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν αίτια. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις υπάρχουν αίτια τα οποία είναι η στένωση της νεφρικής αρτηρίας, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η στένωση του ισθμού της αορτής. Πολλοί πάντως που έχουν συστολική 140 και διαστολική 90 πρέπει να έχουν παρακολούθηση γιατί στο μέλλον μπορεί να αναπτυχτεί υπέρταση. 

Βλάβες

 Οι βλάβες που προκαλεί η υπέρταση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Τις υπερτασιογενείς εκείνες δηλαδή που οφείλονται άμεσα από την επίδραση της υψηλής πίεσης σαν φυσική δύναμη. 

Τέτοιες επιπλοκές είναι

α) Η αμφιβληστροειδοπάθεια 

β) Εγκεφαλική αιμορραγία 

γ) Εγκεφαλοπάθεια 

δ) Υπερτροφία της καρδιάς 

ε) Νεφρική ανεπάρκεια 

στ) Διαχωριστικό διάφραγμα αορτής 

Επίσης έχουμε τις αρτηριοσκληρυντικές βλάβες όπου η υπέρταση προκαλεί 

α) Έμφραγμα του μυοκαρδίου 

β) Στηθάγχη 

γ) Εγκεφαλική θρόμβωση 

δ) Περιφερική αγγειοπάθεια 

 Θεραπεία

 Η θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης αποτελείται από φαρμακευτική και μη φαρμακευτική αγωγή.

 Η μη φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει 

α) Αλλαγή τρόπου ζωής 

β) Περιορισμός του διαιτητικού άλατος 

γ) Περιορισμός του σωματικού βάρους 

δ) Η σωματική άσκηση 

ε) Τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες.