Αιματόκολπος

Αναζήτηση

Αιματόκολπος

Αιματόκολπος Είναι μια πάθηση που συμβαίνει σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Οφείλεται στην ατρησία του παρθενικού ημένα. Εκδηλώνεται με πόνο χαμηλά στο υπογάστριο και διόγκωση της μήτρας και του κόλπου. Η ατρησία του παρθενικού υμένα είναι μια σπάνια εκ γενετής ανωμαλία των γεννητικών οργάνων του κοριτσιού κατά την οποία το έξω στόμιο του κόλπου καλύπτεται από μια μεμβράνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η έξοδος των υγρών στα νεογνά και βρέφη και η έξοδος του αίματος της περιόδου στα κορίτσια εφηβικής ηλικίας.

Θεραπεία

Η ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή είναι η διάνοιξη του παρθενικού υμένα και παροχέτευση του συσσωρευμένου λόγω περιόδου αίματος. Η τομή γίνεται από γυναικολόγο ή παιδοχειρουργό ανάλογα με την ηλικία του κοριτσιού.