Καταρράκτης

Αναζήτηση

Καταρράκτης

Καταρράκτης λέγεται η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού. Κύριο σύμπτωμα του καταρράκτη είναι η ελάττωση της όρασης. Επειδή η θόλωση του φακού είναι συνήθως προοδευτική και στις αρχές τουλάχιστον δεν αφόρα όλη την έκταση του, η όραση σε αρχικά στάδια δεν επηρεάζεται. Ο γεροντικός καταρράκτης είναι συνέπεια της φυσιολογικής γήρανσης του οργανισμού και είναι η πιο συνηθισμένη μορφή καταρράκτη στους ενήλικες. Συνήθως μετά το 60ο έτος εμφανίζονται θολερότητες στο φακό. Αυτές αρχικά είναι λίγες σε αριθμό και έκταση. Προοδευτικά αυξάνονται και ο φακός γίνεται ομοιόμορφα θολερός, έχουμε δηλαδή ωρίμανση του καταρράκτη. Η θεραπεία του καταρράκτη είναι η χειρουργική αφαίρεση του θολωμένου φακού. Παλιότερα εγένετο πλήρης αφαίρεση του φακού με τη βοήθεια κρυοδίου και εν συνεχεία για την αποκατάσταση της οράσεως μετεγχειρητικά εδίδοντο διορθωτικά γυαλιά ή φακοί επαφής.