Πριν γεννηθούν τα παιδιά διακρίνουν τη μητρική από την πατρική φωνή

Πριν γεννηθούν τα παιδιά διακρίνουν τη μητρική από την πατρική φωνή

Τα έμβρυα είναι ικανά να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές συλλαβές που ακούνε εντός της μήτρας, ενώ μπορούν να διακρίνουν την πατρική από τη μητρική φωνή, ήδη από τον έβδομο μήνα, σύμφωνα με γαλλική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου «Ιούλιος Βερν» με επικεφαλής τον Δρ Φαμπρις Βαλουά διαπίστωσαν ότι ακόμη και τα νεογνά που έχουν γεννηθεί πρόωρα (μετά την 28η εβδομάδα κυοφορίας) είναι ικανά να επεξεργάζονται τον λόγο που ακούνε, με τρόπο παρόμοιο με αυτό των ενηλίκων. 

Παρόλο που ο εγκέφαλος των νεογνών είναι υπό διαρκεί διαμόρφωση, τα πρόωρα βρέφη μπορούν να διακρίνουν τις συλλαβές και αυτό κάνει τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι η λειτουργία αυτή έχει ήδη κατακτηθεί κατά την ενδομήτρια ζωή. 

Τα αυτιά και το κέντρο της ακοής στον εγκέφαλο σχηματίζονται περίπου κατά την 23η εβδομάδα κυοφορίας. Είναι ήδη γνωστό ότι τα νεογνά που γεννιούνται κανονικά, μετά από την 37η εβδομάδα κυοφορίας, έχουν αξιοσημείωτες γλωσσικές ικανότητες. Αναγνωρίζουν τη φωνή της μητέρα, διακρίνουν δύο διαφορετικές γλώσσες ήδη πριν την γέννηση, ενώ δείχνουν να μπορούν να θυμηθούν μικρές ιστορίες που η μητέρα τους διάβασε, όταν ήταν ακόμη έγκυος. 

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν συμφωνούν ως προς τους τρόπους που το έμβρυο αποκτά αυτές τις ικανότητες. Η βασική διαφωνία έγκειται στο κατά πόσο οι ικανότητες αυτές είναι έμφυτες ή το νεογνά μαθαίνει αμέσως μόλις γεννηθεί. 

Για να δώσουν απάντηση σε αυτό, οι Γάλλοι ερευνητές μελέτησαν τις νευρωνικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο του εμβρύου, προτού γεννηθεί. Επειδή όμως είναι δύσκολο κάτι τέτοιο να γίνει σε ένα έμβρυο μέσα στη μήτρα, επέλεξαν τη λύση να μελετήσουν τον εγκέφαλο πρόωρων νεογνών που μόλις είχαν γεννηθεί. 

Οι επιστήμονες έβαλαν στα νεογνά να ακούσουν απαλές φωνές, ενώ αυτά κοιμούνταν μέσα στις θερμοκοιτίδες τους και μετά παρακολούθησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα μέσω μιας μη επεμβατικής απεικονιστικής τεχνικής. 

Όπως διαπιστώθηκε, τα νεογνά είχαν ήδη τις κατάλληλες εγκεφαλικές δομές για να μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στις γυναικείες και στις ανδρικές φωνές, καθώς επίσης ανάμεσα σε διαφορετικές συλλαβές (γκα, μπα κ.λπ.). Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν για νευρωνική επεξεργασία τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που χρησιμοποιούν και οι ενήλικοι για να κατανοούν τον λόγο και τη γλώσσα.

Η μελέτη δείχνει ότι ο εγκέφαλος, ήδη από τον έκτο μήνα της ανάπτυξής του εμβρύου, διαθέτει τις αναγκαίες λειτουργικές δυνατότητες για γλωσσική κατανόηση και δεν είναι ανάγκη να τις αποκτήσει βαθμιαία μετά τη γέννηση. Άρα, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, η γλωσσική επεξεργασία αποτελεί μια έμφυτη ικανότητα ή μάλλον μια ικανότητα που αναπτύσσεται στη μήτρα υπό την επίδραση των φωνών των γονέων.