Αιματέμεση

Αναζήτηση

Αιματέμεση

 Είναι η αποβολή αίματος από το στομάχι με τη μορφή του εμετού ενώ πολλές φορές συνοδεύεται και με αποβολή αίματος από τα κόπρανα.

Η διάγνωση γίνεται από ειδικό γαστρεντερολόγο με ενδοσκόπηση. Επίσης η διάγνωση μπορεί να γίνει και με άλλες εξετάσεις όπως η αξονική τομογραφία.

Θεραπεία

Ανάλογα με το αίτιο που τη προκαλεί γίνεται και η κατάλληλη θεραπεία.