Αστιγματισμός

Αναζήτηση

Αστιγματισμός

O αστιγματισμός είναι μια ήπια ατέλεια στην καμπυλότητα των φακών των ματιών σας. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει θολή όραση. O αστιγματισμός καθιστά θολή και ασαφή την όρασή σας σε όλες τις αποστάσεις. και είναι συχνά παρών από τη γέννηση του ανθρώπου. Επίσης μπορεί να παρουσιαστεί σε συνδυασμό με μυωπία ή πρεσβυωπία.Η κατάσταση τείνει να παραμείνει σταθερή, δεν βελτιώνεται ούτε επιδεινώνεται πολύ με την πάροδο του χρόνου.

 Ποια είναι τα συμπτώματα;

 Τα σημεία και τα συμπτώματα του αστιγματισμού μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Διαταραχές στο οπτικό πεδίο του ματιού 

• Θολερότητα σε κάθετες, οριζόντιες ή διαγώνιες γραμμές 

• Οπτική κόπωση 

• Πονοκέφαλοι

 Πού οφείλεται;

 Μέσα στα μάτια υπάρχουν δύο τμήματα που εστιάζουν τις εικόνες , ο κερατοειδής και ο φακός. Εάν ο κερατοειδής ή ο φακός δεν είναι ομοιόμορφα και ομαλά καμπυλωτοί, οι ακτίνες φωτός δεν εστιάζονται σωστά. Αυτό προκαλεί ένα διαθλαστικό σφάλμα που ονομάζεται αστιγματισμός. Αστιγματισμός μπορεί να παρουσιαστεί σε συνδυασμό με άλλα διαθλαστικά σφάλματα όπως η μυωπία και η πρεσβυωπία.

 Πως γίνεται η διάγνωση;

 Η διάγνωση γίνεται με την οφθαλμολογική εξέταση και με ειδικές οφθαλμολογικές εξετάσεις όπως η κερατομετρία.

 Πως θεραπεύεται;

 Ο στόχος της θεραπείας του αστιγματισμού είναι η αντιμετώπιση της διαταραχής της καμπυλότητας που προκαλεί θολή όραση. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν τη χρήση διορθωτικών φακών (γυαλιά αστιγματισμού ), φακών επαφής και τη διαθλαστική χειρουργική με χρήση laser σε ειδικές περιπτώσεις.