Θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολλές Ελληνίδες

Θύματα ενδοοικογενειακής βίας πολλές Ελληνίδες

Εργαζόμενες, ελληνίδες, έγγαμες, ηλικίας 40 - 54 ετών είναι οι γυναίκες-θύματα βίας που τηλεφωνούν, κυρίως, στη Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, αναζητώντας ψυχοκοινωνική στήριξη.

Την τελευταία διετία η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, έχει δεχθεί περισσότερες από 10.000 κλήσεις, στην πλειοψηφία τους (5.968) από τις ίδιες τις κακοποιημένες γυναίκες, ενώ οι 3.683 (62%) δήλωσαν ότι ήταν μητέρες.

Το 79% των κλήσεων (8.040) αφορούσαν καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας, οι 5.968 κλήσεις αφορούσαν καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών και οι υπόλοιπες καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα.

Από τις 5.968 κλήσεις με καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, οι 4.629 κλήσεις (78%) αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία, οι 82 (1%) σεξουαλική παρενόχληση, οι 88 (1%) περιπτώσεις βιασμού, οι 7 (0,1%) πορνεία, 2 (0,03%) trafficking, και 709 (12%) καταγγελία άλλων μορφών βίας.

Ο λόγος που κάλεσαν την Γραμμή SOS 15900 ήταν κυρίως για ψυχοκοινωνική στήριξη (43%), νομική συμβουλευτική (33%), νομική βοήθεια (12%), αναζήτηση φιλοξενίας (8%) και αναζήτηση εργασίας (3%).

Η πλειοψηφία των γυναικών που είχαν πέσει θύματα κακοποίησης και αναζήτησαν βοήθεια ήταν εργαζόμενες (28%), από τις οποίες το 13% αυτοαπασχολούμενες, ενώ το 31% δήλωσαν άνεργες. 

Το 48% ήταν παντρεμένες, το 10% ελεύθερες και το 8% βρίσκονταν σε διάσταση. Όπως προαναφέρθηκε, θύματα βίας πέφτουν κυρίως οι γυναίκες μέσης ηλικίας (40-54 ετών) σε ποσοστό 27% και ακολουθούν με 25% αυτές της ηλικιακής ομάδας 25-39 ετών. 

Το 13% των θυμάτων είχε ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 10% την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου, ενώ το 9% την πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος, το 68% ήταν Ελληνίδες, το 8% μετανάστριες ενώ το 1% άνηκες σε μειονότητες. 

Ως προς την οικονομική κατάσταση, από τις γυναίκες που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση, οι 1.204 (20%) την περιγράφουν ως κακή, οι 1.106 (19%) την αναφέρουν ως μέτρια και οι 679 (11%) ως καλή.