Η σωματική άσκηση βελτιώνει και τις εγκεφαλικές επιδόσεις

Αναζήτηση

Η σωματική άσκηση βελτιώνει και τις εγκεφαλικές επιδόσεις

 Η σωματική άσκηση έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα ευρήματα επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Illinois.

 H απλή σωματική άσκηση, όπως το περπάτημα ή η κολύμβηση, διαφαίνεται ότι υποβοηθά τον εγκέφαλο να αντισταθεί στην φυσική του συρρίκνωση και επίσης βοηθά στην γενικότερη ικανότητα σκέψης και λογισμού.

 Για περισσότερο από μία δεκαετία, οι φυσιολόγοι και οι νευροεπιστήμονες συγκέντρωναν δεδομένα για την απόδειξη της ευεργετικής σχέσης μεταξύ σωματικής άσκησης και λειτουργίας του εγκεφάλου. Τα νέα ευρήματα καθιστούν ξεκάθαρο ότι δεν υφίσταται απλώς μία ευεργετική σχέση, αλλά είναι η κύρια σχέση.

 Οι ειδικοί πιστεύουν πλέον ότι η σωματική άσκηση είναι πιο σημαντική για την υγεία του εγκεφάλου από τις πνευματικές ασκήσεις οι οποίες διεγείρουν την σκέψη.

 Τα τελευταία αυτά ευρήματα προέρχονται από αρκετές νέες μελέτες που διεξήχθησαν σε πειραματόζωα, στην προσπάθεια να καθοριστούν τα αποτελέσματα του τρεξίματος σε αντιπαράθεση με τα αποτελέσματα της ενασχόλησης με νέα παιχνίδια ή έτερες δραστηριότητες οι οποίες δεν ανεβάζουν τους καρδιακούς χτύπους των ζώων.

 Τα γνωσιακά τέστ και οι μελέτες των εγκεφαλικών ιστών αποκάλυψαν ότι το τρέξιμο αποτέλεσε το μοναδικό ευεργετικό στοιχείο για τον εγκέφαλο των πειραματόζωων.

 Πρόσθετες έρευνες δείχνουν ότι καθώς ο εγκέφαλος αποτελεί έναν μυ όπως όλοι οι άλλοι, η ικανότητά του να λειτουργεί μειώνεται με την «μειωμένη χρήση» και με την ηλικία.

 Έχει υπολογιστεί ότι μόλις από τα τελευταία χρόνια της πρώτης 20ετίας ζωής οι περισσότεροι άνθρωποι θα χάνουν περίπου το 1 τοις εκατό του ιππόκαμπού τους ετησίως, το οποίο και αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του εγκεφάλου που συνδέεται με την μνήμη και την εκμάθηση, σύμφωνα και με δημοσίευμα της New York Times.

 Η σωματική άσκηση φαίνεται να επιβραδύνει ή να αντιστρέφει την πορεία της φυσιολογικής φθοράς του εγκεφάλου.

 Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι νέα εγκεφαλικά κύτταρα μπορούν κάλλιστα να γεννηθούν, γεγονός που θεωρούνταν απίθανο υπό τα προηγούμενα επιστημονικά δεδομένα.

 Η σωματική άσκηση δίνει την εκρηκτική εκκίνηση σε αυτή την διαδικασία, που είναι γνωστή ως νευρογένεση.

 Οι έρευνες δείχνουν ότι τα εργαστηριακά ζώα τα οποία έτρεχαν για εβδομάδες είχαν έως και δύο φορές περισσότερους νευρώνους στους ιππόκαμπούς τους, από τα μη-κινητικά ζώα. Όπως οποιοσδήποτε άλλος μυς, οι εγκέφαλοι των ζώων ‘τονώθηκαν’ και ‘μεγεθύνθηκαν’ μέσω της άσκησης.

 Όμως, για να έχουμε ένα εξυπνότερο εγκέφαλο, η σωματική άσκηση από μόνη της δεν αρκεί. Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα μπορούν να βελτίωσουν τη διανόηση μόνο εάν συνενωθούν με το υπάρχον νευρικό δίκτυο.

 Μόνο μέσω της πνευματικής διαδικασίας εκμάθησης νέων πραγμάτων, τα δίκτυα νευρόνων ερεθίζονται, και δεν πεθαίνουν.

 Παρόλο που οι επιστήμονες δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την διαδικασία μέσω της οποίας η σωματική άσκηση βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία σε μοριακό επίπεδο, ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η σωματική άσκηση αυξάνει τον εγκεφαλικά προερχόμενο νευροτροπικό παράγοντα (bdnf), που ουσιαστικά ενισχύει και ενδυναμώνει τα κύτταρα και τους άξονες συντελώντας στη νευρογένεση.

 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, έπειτα από προπόνηση ή σωματική άσκηση οι περισσότεροι άνθρωποι επιδεικνύουν μεγαλύτερα επίπεδα εγκεφαλικά προερχόμενου νευροτροπικού παράγοντα στο κυκλοφορούν αίμα.

 Πηγή:


http://www.thetrumpet.com/9332.8173.0.0/society/health/exercise-builds-your-brain-power

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΝΗΣ