Επηρεάζεται η σεξουαλικότητα της γυναίκας από την εικόνα του σώματος της;

Επηρεάζεται η σεξουαλικότητα της γυναίκας από την εικόνα του σώματος της;

Εκ πρώτης όψεως, η σεξουαλικότητα και η εικόνα του σώματος συνδέονται.  

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η εμφάνιση είναι ένα βασικό στοιχείο για τις  σεξουαλικές  εμπειρίες των γυναικών. Η θετική εικόνα του σώματος έχει συσχετιστεί με μια ευχάριστη σεξουαλική ζωή.

Στους δυτικούς πολιτισμούς, η ελκυστικότητα μιας γυναίκας ως ερωτικός σύντροφος φαίνεται να εξαρτάται από το οπτικό ερέθισμα που προκαλεί η εικόνα της στον άντρα. 

Όπως η εικόνα του σώματος έτσι και η γυναικεία σεξουαλικότητα είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Η σεξουαλικότητα είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία συμπεριλαμβάνοντας βιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και πνευματικά.

Έρευνες  έχουν συνδέσει την εικόνα του σώματος μιας γυναίκας με διάφορες σημαντικές πτυχές της σεξουαλικότητας της-και συγκεκριμένα τη σεξουαλική λειτουργία, τη σεξουαλική εκτίμηση και σεξουαλική συμπεριφορά.

Νέες μελέτες σχετικά με το θέμα της εικόνας του σώματος και τη γυναικεία σεξουαλική επιθυμία έδειξαν πως θετικά συναισθήματα και υψηλή εκτίμηση για το σώμα, ήταν συνδεδεμένα με αυξημένη σεξουαλική επιθυμία. Η σεξουαλική ελκυστικότητα και οι ανησυχίες σχετικά με το βάρος είναι χαρακτηριστικά της εικόνας του σώματος μιας γυναίκας που σχετίζονται με την σεξουαλική επιθυμία.

Πολλές έρευνες έχουν δηλώσει πως υπάρχει συσχετισμός της εικόνας του σώματος με τη σεξουαλική ικανοποίηση. Μια γυναίκα που αισθάνεται όμορφα για το σώμα της βιώνει μεγαλύτερη ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης.

Όσον αφορά τη σεξουαλική λειτουργία, οι συσχετισμοί είναι περισσότεροι με την εικόνα του σώματος κατά τη διάρκεια του σεξ παρά με τη γενική εικόνα του σώματος. Συγκεκριμένες καταστάσεις όπως για παράδειγμα αλλαγή στο βάρος λόγω μιας εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ της εικόνα του σώματος και της σεξουαλικής λειτουργίας. 

Η σεξουαλική συμπεριφορά συνδέεται και αυτή με την εικόνα του σώματος, όπως έχουν αναφέρει αρκετές έρευνες. Οι γυναίκες που είναι περισσότερο ικανοποιημένες με το σώμα τους, έχουν συχνότερη σεξουαλική δραστηριότητα και είναι πιθανότερο να δοκιμάσουν νέες σεξουαλικές συμπεριφορές, από ότι οι γυναίκες που είναι λιγότερο ικανοποιημένες με το σώμα τους.

Πηγή: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2372/is_23_49/ai_n58610746/?tag=content;col1