Κατάγματα

Αναζήτηση

Κατάγματα

• Ακινητοποιήστε το τραυματισμένο μέλος χωρίς να μετακινήσετε τον πάσχοντα από την περιοχή στην οποία συνέβη το κάταγμα, εκτός και αν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. 

• Αφού ακινητοποιήσετε το κάταγμα, τοποθετήστε το τραυματισμένο μέλος υψηλότερα από το υπόλοιπο σώμα για να μειωθεί το οίδημα και ο πόνος. 

• Αν το κάταγμα είναι ανοικτό, μην προσπαθήσετε να σπρώξετε κάποιο τμήμα του οστού που προεξέχει.

• Αν υπάρχει αιμορραγία, εφαρμόστε πίεση απαλά με ένα επίδεσμο ή με ένα κομμάτι καθαρό ύφασμα προσπαθώντας να σταματήσετε το αίμα. 

• Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

• Αν το κάταγμα αφορά το κεφάλι, τον αυχένα, ή την υπόλοιπη σπονδυλική στήλη, είναι πολύ σημαντικό να μη μετακινηθεί ο πάσχων από άτομα που δε γνωρίζουν τις τεχνικές μετακίνησης εκτός και αν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Οι περισσότερες μόνιμες βλάβες προκαλούνται από λανθασμένη μετακίνηση.