Σωματική Άσκηση και Πρόληψη της Υπέρτασης

Αναζήτηση

Σωματική Άσκηση και Πρόληψη της Υπέρτασης

Η σωματική άσκηση λειτουργεί ως ένα εξαιρετικό μέτρο θεραπείας αλλά και πρόληψης  της υπέρτασης.

 Η φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης όπως το ζωηρό περπάτημα για 30-45 λεπτά ανά ημέρα για αρκετές ημέρες της εβδομάδας βοηθά όχι μόνο στη θεραπεία της υπέρτασης αλλά και στη πρόληψή της.

 Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που ασκούνται τακτικά εμφανίζουν σημαντική μείωση στα επίπεδα πίεσης του αίματος σε σχέση με τα άτομα που δεν προβαίνουν σε αρκετή φυσική δραστηριότητα.

 - Μηχανισμοί μείωσης της Υπέρτασης μέσω της Άσκησης

Οι μηχανισμοί μείωσης των επιπέδων πίεσης του αίματος μέσω της σωματικής άσκησης είναι πολύπλοκοι.

 Πρώτον, και απλούστερα η φυσική δραστηριότητα συμβάλλει στη μείωση του σωματικού μας βάρους. Επίσης, η φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με μία γενικότερη αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς εμποδίζει την επαναπρόσληψη βάρους.

 Όμως, πιο εξειδικευμένα, η χρόνια άσκηση ελαττώνει την δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα την μείωση της δραστηριότητας του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης επιδρώντας στους baro-υποδοχείς και συνάμα διευκολύνοντας την αρτηριακή αγγειοδιαστολή.

Επίσης η σωματική άσκηση αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και σε βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης.

Όταν η άσκηση μειώνει την ινσουλίνη ή προλαμβάνει την υπερινσουλινεμία, τα νεφρά ελαττώνουν την (προκαλούμενη από την ινσουλίνη) επαναπορρόφηση χλωριούχου νατρίου (αλάτι).


 Πηγές: http://www.ergofit.gr/categories72ec.html , Γουρναροπούλου Γεωργία, Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας με ή χωρίς μείωση του σωματικού βάρους στην ινσουλινοαντίσταση σε παχύσαρκους ενήλικες, Αθήνα 2005 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο