Υδροκήλη

Αναζήτηση

Υδροκήλη

 Υδροκήλη είναι η ύπαρξη υγρού μεταξύ των χιτώνων του όρχη στον άνδρα. 

 Είδη 

Έχουμε την υδροκήλη των νεογνών και των ενηλίκων. Η υδροκήλη των νεογνών δεν χρειάζεται εγχείρηση, αλλά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι η επικοινωνούσα υδροκήλη. Η υδροκήλη των ενηλίκων χρειάζεται εγχείρηση. Όσον αφορά την αιτιολογία, η υδροκήλη των νεογνών είναι συγγενής αιτιολογίας, ενώ των ενηλίκων είναι επίκτητη πάθηση λόγω τραύματος, φλεγμονής ή καρκίνου. 

Θεραπεία 

Δεν υπάρχει συντηρητική θεραπεία . όλες οι μορφές υδροκήλης του ενηλίκου χειρουργούνται, μόνο στα μικρά παιδιά δεν χειρουργείται .