Τι είναι η σεξουαλική θεραπεία;

Αναζήτηση

Τι είναι η σεξουαλική θεραπεία;


Σεξουαλική θεραπεία είναι εκείνη η θεραπεία που αντιμετωπίζει ειδικά σεξουαλικά προβλήματα. Ένας σεξουαλικός θεραπευτής μπορεί να θεωρηθεί ως ειδικός στο γενικό τομέα της θεραπείας με τον ίδιο τρόπο που ένας ουρολόγος θεωρείται ειδικός στο γενικό τομέα της ιατρικής. Αν και η πρακτική της σεξουαλικής θεραπείας ποικίλλει ευρέως, οι περισσότεροι από αυτούς τους ειδικούς ακολουθούν κοινές διαδικασίες.

Η σεξουαλική θεραπεία είναι συνήθως μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία-λύση (6 έως 15 εβδομάδες) που εστιάζει στην παρέμβαση. Εστιασμένη λύση σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι με τους οποίους μετριέται η πρόοδος. Υπάρχει μια συνειδητή αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του πελάτη και οι υποδείξεις που δίνονται από τον θεραπευτή  χρησιμοποιούνται για να ενθαρρύνουν ενεργά βήματα προς την υλοποίηση των στόχων του.

Αν και γενικότερα τα θέματα σχέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σεξουαλικής θεραπείας, δεν είναι αυτό το βασικό της θέμα. Οι σεξουαλικοί θεραπευτές αντιμετωπίζουν το σεξουαλικό πρόβλημα άμεσα, σε αντίθεση με τις υποθετικές αντιλήψεις ότι αν ένα ζευγάρι επιλύσει άλλα ζητήματα της σχέσης του, θα βελτιωθεί τελικά και η σεξουαλική του λειτουργία. Τα ζητήματα σχέσεων συχνά διαιωνίζουν το σεξουαλικό πρόβλημα, αλλά τα ζευγάρια που βελτιώνουν τη σεξουαλική τους λειτουργία μέσα από τη θεραπεία, πάντοτε βελτιώνουν και άλλους τομείς της σχέσης τους. Όταν τα θέματα σχέσεων είναι το κύριο πρόβλημα (δυσκολία στη διαχείριση συγκρούσεων, δυσκολία στη διαπραγμάτευση των αξιών, διαφορές στο τρόπο επαφής), τότε μια πιο παραδοσιακή θεραπεία είναι πιο κατάλληλη.

Η σεξουαλική θεραπεία είναι μια διαδικασία που στηρίζεται στην επιστήμη της σεξουαλικότητας, που ονομάζεται σεξολογία, και όχι στην ιδεολογία ή στην ηθικότητα του πολιτισμού μας. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος με επικρίσεις σχετικά με το ποια σεξουαλική συμπεριφορά είναι αποδεκτή. Εφ 'όσον δεν παραβιάζονται τα βασικά δικαιώματα κανενός, ένας θεραπευτής προσπαθεί να μην είναι επικριτικός, με την πρόθεση να βοηθήσει ένα ζευγάρι να επιτύχει τους στόχους του μέσα από το δικό του σύστημα αξιών. Ένας σεξουαλικός θεραπευτής μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιες συμπεριφορές είναι στατιστικά κοινές και ποιές όχι συχνές και μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να εξερευνήσει το δικό του σύστημα αξιών, χωρίς να αποφασίζει για τον πελάτη ποιες συμπεριφορές είναι ηθικά αποδεκτές.

Ένας από τους συλλογισμούς της σεξουαλικής θεραπείας είναι ότι η σωματική επαφή είναι μια φυσική διαδικασία για τα ζευγάρια. Εάν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι της σχέσης, αυτό παρεμποδίζει την φυσική διαδικασία του ζευγαριού. Ο ρόλος της σεξουαλικής θεραπείας είναι να αναγνωρίσει αυτά τα προβλήματα και να τα διαχειριστεί, έτσι ώστε το ζευγάρι να είναι ελεύθερο να λειτουργεί φυσικά. Στα συχνά παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων και ανασταλτικών παραγόντων της φυσικής διαδικασίας της σεξουαλικής επαφής, συγκαταλέγονται το άγχος που σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα, τα αισθήματα απόρριψης, ή άλλα συναισθήματα που εμποδίζουν έναν άνδρα ή μια γυναίκα να αισθανθεί οικειότητα. Ειδικά ιατρικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν σε τέτοιου είδους ανασταλτικούς παράγοντες, αν ένα ζευγάρι δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις αλλαγές στη σεξουαλικότητα που συνοδεύουν το ιατρικό πρόβλημα.  Η δυσκολία στην σεξουαλική επικοινωνία είναι ίσως το πιο κοινό πρόβλημα, αλλά και εκείνο που τα ζευγάρια καταφέρνουν να ξεπεράσουν συχνά μέσω της σεξουαλικής θεραπείας.

Η σεξουαλική θεραπεία είναι μια θεραπεία βασισμένη στη συζήτηση. Δεν υπάρχει σεξουαλικό άγγιγμα κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Συνήθως θα υπάρξουν αναθέσεις, που θα εκθέσουν τα προβλήματα ενός ζευγαριού και θα παρέχουν ευκαιρία για την επίλυση τους. Δεδομένου ότι το βιωματικό μέρος της βελτίωσης της σεξουαλικής ζωής ενός ζευγαριού συμβαίνει πάντα έξω από τις συνεδρίες, είναι κρίσιμο τα ζευγάρια να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις. Αν και η σεξουαλική θεραπεία είναι συνήθως μια πολύ επιτυχημένη παρέμβαση, η ασυνέπεια στην ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι το υπ'αριθμόν ένα αίτιο της αποτυχίας μιας θεραπείας.

Η σεξουαλική θεραπεία γίνεται σχεδόν πάντα στο πλαίσιο της σχέσης ενός ζευγαριού και με τους δύο συντρόφους να συμμετέχουν στη θεραπευτική διαδικασία. Αυτό που υποστηρίζει η σεξουαλική θεραπεία είναι "δεν έχει σημασία ποιος έφερε το πρόβλημα στη σχέση, η λύση βρίσκεται πάντα μέσα στο ζευγάρι." Επίσης, συμβαίνει πάντα η περίπτωση και οι δύο σύντροφοι να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του προβλήματος και έτσι είναι σημαντικό και οι δύο να είναι ένα ενεργό μέρος της λύσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σκόπιμο να γίνεται ατομική θεραπεία, όπως στη περίπτωση κάποιος να μην έχει σύντροφο, ή εάν ένα άτομο έχει σημαντικό πρόβλημα με τη σεξουαλικότητά του, ώστε να χρειάζεται προσωπική πρόοδο για να είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στον σύντροφό του. Σε κάθε περίπτωση, ένας σεξουαλικός θεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να προσδιορίσει τις πιο πιθανές ευεργετικές λύσεις για εκείνον.

http://www.articlesbase.com/mental-health-articles/what-is-sex-therapy-546120.html