Αμνησία

Αναζήτηση

Αμνησία

 Είναι η απώλεια μνήμης.

Τα αίτια της αμνησίας μπορεί να είναι πολλά: ένα ατύχημα που προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο, η γύρανση, ο αλκοολισμός, ένα ισχυρό ψυχολογικό σοκ κ.ά.

Η διάρκεια της αμνησίας εξαρτάται τόσο από το αίτιό της, όσο και από την κατάσταση του ατόμου και την θέλησή του να επανέλθει.

Η αμνησία είναι μερική ή ολική. Μερική είναι η απώλεια μνήμης των γεγονότων μετά το ατύχημα που προκάλεσε την αμνησία. Ολίκη είναι η πλήρης απώλεια μνήμης των γεγονότων πριν και μετά τη γενεσιουργό αιτία

Απώλεια μνήμης μπορεί να υπάρξει περιστασιάκα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά συνήθως είναι μικρής διάρκειας και δεν δημιουργεί προβλήματα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η μέθη, οι επιληπτικές κρίσεις, ένα απλό χτύπημα,το ηλεκτροσοκ, μια έντονη συναισθηματική φόρτιση κτλ.